Rijopleiding in stappen

Als een van de weinige rijscholen in de omgeving heeft Rijschool Pieter Kuijk ervoor gekozen om te investeren in de lesmethode 'Rijopleiding in Stappen' ​​Deze rijopleiding is bedoeld om de beginnende automobilist beter voor te bereiden op deelname in het moderne verkeer door kennis, kunde, vaardigheden en een juiste houding op een leuke en vlotte manier in een zo kort mogelijke periode aan te leren.Rijopleiding in stappen, rijles in modules

​​De rijopleiding in stappen kent een modulaire opbouw, de lesstof wordt aangeboden in vier modules die elk wordt afgesloten met een toets. De modules bestaan op hun beurt weer uit handelingsscripts, kleine 'hapjes' lesstof die in een logische volgorde op elkaar aansluiten.

​​De aan te leren scripts staan beschreven in het RIS-boek dat de leerling in eigen beheer heeft, dit heeft als voordeel dat de lesstof thuis alvast bestudeerd kan worden en er in de lesauto meer tijd is voor de oefening in de praktijk. Aan het einde van elke rijles worden de resultaten met de rijinstructeur besproken en in het RIS-boek genoteerd. Zo vormt dit een overzicht van de voortgang van de rijopleiding.

Wij hebben ervoor gekozen om deze lesmethode optioneel te houden, er kan ook gekozen worden voor reguliere rijlessen. Middels een leerstijlentest die tijdens de eerste rijles gedaan wordt, bekijken we welke lesmethode het beste bij de leerling past.